netGSS :: GSS 2 øving 01.06.17 - Steinkjer / Stömsund / Östersund :: foreløpig resultat -

Antall meldinger | Nettverksanalyse (SNA)         

Nettverksanalyse (SNA): alle | svenske deltakere | norske deltakere | over grensen

Sosialt nettverk: alle deltakere


Pilene peker mot den som mottar henvendelse om informasjon.

Klikk på grafen for en større versjon. Grafene viser kommunikasjon mellom de ulike organisasjonene.


Resultat - SNA: analyse av sosiale nettverk:

Network attributes:
vertices = 11
directed = TRUE
hyper = FALSE
loops = TRUE
multiple = FALSE
bipartite = FALSE
total edges = 47
missing edges = 0
non-missing edges = 47
density = 0.3884298

Vertex attributes:
vertex.names:
character valued attribute
11 valid vertex names

No edge attributes

Network adjacency matrix:
Lansstyrelse Polis Stromsund Brann Politi AMK Fylkesmann Lierne
Lansstyrelse 0 1 1 0 0 1 1 1
Polis 1 0 0 0 1 0 0 0
Stromsund 1 1 0 0 1 0 0 1
Brann 0 0 0 0 1 1 0 1
Politi 0 1 1 1 0 1 1 1
AMK 1 0 0 1 1 0 0 0
Fylkesmann 1 0 0 0 1 0 0 1
Lierne 1 0 1 1 1 1 1 0
NTE 0 0 0 0 0 0 1 1
Rode Kors 0 0 0 0 1 1 0 1
Sivilforsvar 0 0 0 0 1 0 1 1
NTE Rode Kors Sivilforsvar
Lansstyrelse 0 0 0
Polis 0 0 0
Stromsund 0 0 0
Brann 0 0 0
Politi 0 1 1
AMK 0 0 0
Fylkesmann 1 0 1
Lierne 1 1 1
NTE 0 0 0
Rode Kors 0 0 0
Sivilforsvar 0 0 0
+ vertex.cex=2, usearrows=TRUE,
+ vertex.sides=3,
+ ## vertex.color=adjustcolor("transparent"),
+ ## vertex.label.color=adjustcolor("black", .5),
+ ## vertex.col="land",
+ ## vertex.col=2+(network.vertex.names(net)=="polis"),
+ boxed.labels=TRUE)
NULL

Øving 2017: Antall meldinger sendt: (matrise med 11 rader og 11 kolonner: kolonne 1 er Lanst (Lansstyrelsen) - samme som rad 1 etc)

Lanst Polis Strom Brann Politi AMK Fylke Liern NTE RodeK SivFo 0 4 19 0 0 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 7 0 0 0 0 5 2 4 0 1 2 8 0 5 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 13 7 0 2 2 0 5 6 4 3 15 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 7 0 0 0

The R Project for Statistical Computing (http://www.r-project.org/)
Jocker, M. L. Executing R in PhP. URL https://www.stanford.edu/~mjockers/cgi-bin/drupal/node/25
Personality-project.org: Using R for psychological research: A simple quide to an elegant package.
URL http://personality-project.org/r/
Csardi, G. Practical Statistical Network Analysis: Community Structure in Networks. (slide 29) URL http://statmath.wu.ac.at/research/friday/resources_WS0708_SS08/igraph.pdf
Butts, CT (2008). network: A Package for Managing Relational Data in R. Journal of Statistical Software, 24(2). http://www.jstatsoft.org/v24/i02/paper
Goodreau SM, Handcock MS, Hunter DR, Butts CT, Morris M (2008). A statnet Tutorial. Journal of Statistical Software, 24(8). http://www.jstatsoft.org/v24/i01/paper
McGlohon, Mary. Statistical Properties of Social Networks. http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441984616-c2.pdf