netGSS :: Analyse av simuleringsdata :: R-statistics :: (16. mai 2013)

Enkeltvariabler | Grafisk analyse (rolle) | Grafisk analyse (hendelse) | Nettverksanalyse (SNA)         | 2011 | 2012 | 2013 |

Nettverk (all kommunikasjon): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon i Sverige): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon i Norge): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon over grensen): ber om info | tilbyr info

Sosialt nettverk - ber om informasjon: alle deltakere (64 meldinger)


SOSalarm, Räddningstjänsten i Åre (RaddnA) og polis på svensk side, samt brann, politi og AMK i Nord-Trøndelag er sentrale aktører.
Ledelsen i Lierne kommune (LierneLed), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og AmkST er også sentrale på norsk side.
For en mer oversiktlig framstilling - se Nettverk (kommunikasjon i Sverige / Norge / over grensen) i menyen over.

Andel meldinger sendt over grensen: 20,3% (13 av 64)
Pilene peker mot den som mottar henvendelse om informasjon.

RaddnO og RaddnA er Räddningstjänsten i Östersund og Åre.
BrannNT og -ST er 110-sentralene. LierneLed er Lierne kommuneledelse (samme for Meraker).
RorosBr er Røros brannvesen (samme for Tydal, Meråker og Lierne).
Klikk på grafen for en større versjon. Grafene viser kommunikasjon mellom de ulike organisasjonene.

Kommunikasjon internt i eget land og over grensen: 
Antall meldinger: Sverige Norge total internt 16 35 51 over grensen 7 6 13 total: 23 41 64


Resultat - SNA: analyse av sosiale nettverk:

Network attributes:
vertices = 21
directed = TRUE
hyper = FALSE
loops = TRUE
multiple = FALSE
bipartite = FALSE
total edges = 42
missing edges = 0
non-missing edges = 42
density = 0.0952381

Vertex attributes:
vertex.names:
character valued attribute
21 valid vertex names

No edge attributes

Network edgelist matrix:
[,1] [,2]
[1,] 4 1
[2,] 17 1
[3,] 5 2
[4,] 4 3
[5,] 6 3
[6,] 2 4
[7,] 3 4
[8,] 5 4
[9,] 14 4
[10,] 6 5
[11,] 2 6
[12,] 3 6
[13,] 4 6
[14,] 5 6
[15,] 9 6
[16,] 10 6
[17,] 18 6
[18,] 4 7
[19,] 9 7
[20,] 15 7
[21,] 10 8
[22,] 21 8
[23,] 7 9
[24,] 10 9
[25,] 18 9
[26,] 6 10
[27,] 8 10
[28,] 9 10
[29,] 11 14
[30,] 7 15
[31,] 11 16
[32,] 11 17
[33,] 14 17
[34,] 3 18
[35,] 7 18
[36,] 9 18
[37,] 14 18
[38,] 16 18
[39,] 8 19
[40,] 10 19
[41,] 5 20
[42,] 8 21
+ vertex.cex=2, usearrows=TRUE,
+ vertex.sides=3,
+ ## vertex.col="land",
+ ## vertex.col=2+(network.vertex.names(net)=="polis"),
+ boxed.labels=TRUE)
NULL

Øving 2013: Antall meldinger sendt - ber om info: (matrise med 21 rader og 21 kolonner: rad 1 og kol 1 er JamtKraft; rad 2 kol 2 er Lansstyrelsen etc.)
Jamtk Lansst Polis RaddnA RaddnO SOS BrannNT BrannST AmkNT AmkST FylkeNT FylkeST LierneB LierneL MerakBr MerakLd NTENett PolitiN PolitiS RorosBr TydalBr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

The R Project for Statistical Computing (http://www.r-project.org/)
Jocker, M. L. Executing R in PhP. URL https://www.stanford.edu/~mjockers/cgi-bin/drupal/node/25
Personality-project.org: Using R for psychological research: A simple quide to an elegant package.
URL http://personality-project.org/r/
Csardi, G. Practical Statistical Network Analysis: Community Structure in Networks. (slide 29) URL http://statmath.wu.ac.at/research/friday/resources_WS0708_SS08/igraph.pdf
Butts, CT (2008). network: A Package for Managing Relational Data in R. Journal of Statistical Software, 24(2). http://www.jstatsoft.org/v24/i02/paper
Goodreau SM, Handcock MS, Hunter DR, Butts CT, Morris M (2008). A statnet Tutorial. Journal of Statistical Software, 24(8). http://www.jstatsoft.org/v24/i01/paper
McGlohon, Mary. Statistical Properties of Social Networks. http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441984616-c2.pdf