netGSS :: Analyse av simuleringsdata :: R-statistics :: (8. mai 2012)

Enkeltvariabler | Grafisk analyse (rolle) | Grafisk analyse (hendelse) | Nettverksanalyse (SNA)         | 2011 | 2012 | 2013

Nettverk (all kommunikasjon): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon i Sverige): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon i Norge): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon over grensen): ber om info | tilbyr info

Sosialt nettverk - ber om informasjon: alle deltakere (10 meldinger)


Det er relativt få meldinger som ber om informasjon.
Norsk politi er sentrale i denne øvingen.
Klikk på grafen for en større versjon. Grafene viser kommunikasjon mellom de ulike organisasjonene
Pilen peker mot den som mottar henvendelse om informasjon

Kommunikasjon internt i eget land og over grensen: 
Antall meldinger: Sverige Norge total internt 2 5 7 over grensen 1 2 3 total: 3 7 10


Resultat - SNA: analyse av sosiale nettverk:

[1] "Polis" "RaddnA" "RaddnO" "SOS" "BrannNT" "AmkNT" "PolitiNT"
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
[1,] "0" "1" "0" "0" "0" "0" "1"
[2,] "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0"
[3,] "0" "1" "0" "0" "0" "0" "0"
[4,] "0" "0" "0" "0" "1" "0" "0"
[5,] "0" "0" "0" "0" "0" "0" "1"
[6,] "0" "0" "0" "0" "1" "0" "2"
[7,] "0" "0" "0" "1" "1" "0" "0"
Network attributes:
vertices = 7
directed = TRUE
hyper = FALSE
loops = TRUE
multiple = FALSE
bipartite = FALSE
total edges = 9
missing edges = 0
non-missing edges = 9
density = 0.1836735

Vertex attributes:
vertex.names:
character valued attribute
7 valid vertex names

No edge attributes

Network adjacency matrix:
Polis RaddnA RaddnO SOS BrannNT AmkNT PolitiNT
Polis 0 1 0 0 0 0 1
RaddnA 0 0 0 0 0 0 0
RaddnO 0 1 0 0 0 0 0
SOS 0 0 0 0 1 0 0
BrannNT 0 0 0 0 0 0 1
AmkNT 0 0 0 0 1 0 1
PolitiNT 0 0 0 1 1 0 0
+ vertex.cex=2, usearrows=TRUE,
+ vertex.sides=3,
+ ## vertex.col="land",
+ ## vertex.col=2+(network.vertex.names(net)=="polis"),
+ boxed.labels=TRUE)
NULL

Øving 2012: Antall meldinger sendt - ber om info: (matrise med 7 rader og 7 kolonner: rad 1 og kol 1 er Polis; rad 2 kol 2 er RaddnA etc.)
Polis RaddnA RaddnO SOS Brann AMK Politi 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0

The R Project for Statistical Computing (http://www.r-project.org/)
Jocker, M. L. Executing R in PhP. URL https://www.stanford.edu/~mjockers/cgi-bin/drupal/node/25
Personality-project.org: Using R for psychological research: A simple quide to an elegant package.
URL http://personality-project.org/r/
Csardi, G. Practical Statistical Network Analysis: Community Structure in Networks. (slide 29) URL http://statmath.wu.ac.at/research/friday/resources_WS0708_SS08/igraph.pdf
Butts, CT (2008). network: A Package for Managing Relational Data in R. Journal of Statistical Software, 24(2). http://www.jstatsoft.org/v24/i02/paper
Goodreau SM, Handcock MS, Hunter DR, Butts CT, Morris M (2008). A statnet Tutorial. Journal of Statistical Software, 24(8). http://www.jstatsoft.org/v24/i01/paper
McGlohon, Mary. Statistical Properties of Social Networks. http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441984616-c2.pdf