netGSS :: Analyse av simuleringsdata :: R-statistics :: (18. - 19. mai 2011)

Enkeltvariabler | Grafisk analyse (rolle) | Grafisk analyse (hendelse) | Nettverksanalyse (SNA)         | 2011 | 2012 | 2013

Nettverk (all kommunikasjon): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon i Sverige): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon i Norge): ber om info | tilbyr info
Nettverk (kommunikasjon over grensen): ber om info | tilbyr info

Sosialt nettverk - ber om informasjon: alle deltakere (50 meldinger)


SOSalarm og norsk brannvesen er sentrale i å be om informasjon.
Pilene peker mot den som mottar henvendelse om informasjon.
Klikk på grafen for en større versjon. Grafene viser kommunikasjon mellom de ulike organisasjonene
(ambulans, jamtkraft, AMK, el_nett og kommune er tatt ut av grafen pga begrenset datagrunnlag)

Kommunikasjon internt i eget land og over grensen: 
Antall meldinger: Sverige Norge total internt 18 6 24 over grensen 10 16 26 total: 28 22 50


Resultat - SNA: analyse av sosiale nettverk:

[1] "kommun" "lansstyrelse" "polis" "raddning" "SOS"
[6] "brann" "fylkesmann" "politi" "media"
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
[1,] "0" "0" "0" "0" "0" "1" "0" "0" "0"
[2,] "1" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0"
[3,] "0" "1" "0" "0" "3" "0" "0" "0" "1"
[4,] "1" "1" "0" "0" "0" "0" "0" "1" "1"
[5,] "4" "4" "0" "0" "3" "3" "5" "4" "4"
[6,] "1" "1" "0" "0" "3" "1" "2" "2" "1"
[7,] "0" "1" "0" "0" "0" "1" "0" "0" "0"
[8,] "4" "0" "0" "0" "0" "1" "0" "0" "0"
[9,] "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0"
Network attributes:
vertices = 9
directed = TRUE
hyper = FALSE
loops = TRUE
multiple = FALSE
bipartite = FALSE
total edges = 27
missing edges = 0
non-missing edges = 27
density = 0.3333333

Vertex attributes:
vertex.names:
character valued attribute
9 valid vertex names

No edge attributes

Network adjacency matrix:
kommun lansstyrelse polis raddning SOS brann fylkesmann politi
kommun 0 0 0 0 0 1 0 0
lansstyrelse 1 0 0 0 0 0 0 0
polis 0 1 0 0 1 0 0 0
raddning 1 1 0 0 0 0 0 1
SOS 1 1 0 0 1 1 1 1
brann 1 1 0 0 1 1 1 1
fylkesmann 0 1 0 0 0 1 0 0
politi 1 0 0 0 0 1 0 0
media 0 0 0 0 0 0 0 0
media
kommun 0
lansstyrelse 0
polis 1
raddning 1
SOS 1
brann 1
fylkesmann 0
politi 0
media 0
+ vertex.cex=2, usearrows=TRUE,
+ vertex.sides=3,
+ ## vertex.col="land",
+ ## vertex.col=2+(network.vertex.names(net)=="polis"),
+ boxed.labels=TRUE)
NULL

The R Project for Statistical Computing (http://www.r-project.org/)
Jocker, M. L. Executing R in PhP. URL https://www.stanford.edu/~mjockers/cgi-bin/drupal/node/25
Personality-project.org: Using R for psychological research: A simple quide to an elegant package.
URL http://personality-project.org/r/
Csardi, G. Practical Statistical Network Analysis: Community Structure in Networks. (slide 29) URL http://statmath.wu.ac.at/research/friday/resources_WS0708_SS08/igraph.pdf
Butts, CT (2008). network: A Package for Managing Relational Data in R. Journal of Statistical Software, 24(2). http://www.jstatsoft.org/v24/i02/paper
Goodreau SM, Handcock MS, Hunter DR, Butts CT, Morris M (2008). A statnet Tutorial. Journal of Statistical Software, 24(8). http://www.jstatsoft.org/v24/i01/paper
McGlohon, Mary. Statistical Properties of Social Networks. http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441984616-c2.pdf